U21: Mordor Stat Caps

Fala pessoal com a chegada de Mordor  vou colocar aki os caps e nos vemos na terra media!

 

MITIGATIONS

Armour Type T1 Cap – 105 T1% – 105 T2 Cap – 105  T1 Cap – 115 T1% – 115 T2 Cap – 115
Light  13,125 40%  20,213 54,400 40 %  62,160
Medium 15,321 50% 22,408 62,858 50 %  70,618
Heavy 17,491 60% 24,579 70,080 60% 77,840

 

BLOCK, PARRY, EVADE

 Category T1% – 115 T1 Cap – 115 T2 Cap – 115
BPE 13% 64,000 68,600
Partial BPE 35% 190,000 194,600
Partial BPE Mitigations 60%  1,150,000  1,154,600

 

FINESSE / CRITICAL

Category T1% – 115 T1 Cap – 115
Finesse 50% 1,680,000
Critical 25% 71,000
Crit D 99.9% 42,000 (at 50%)

 

HEALING

Category T1% – 115 T1 Cap – 115
Incoming 25% 68,000
Outgoing 70% 282,940

 

RESISTANCE 

Category T1% – 115 T1 Cap – 115 T2 Cap – 115
Resistance 50% 156,000 166,350

 

MASTERY

Category T1% -115 T1 Cap – 115
Physical 400% 222,750
Tactical 400% 222,750
  

Deixe uma resposta